Zrealizowaliśmy filmowo, wielkie otwarcie InvestPark, czyli specjalnej strefy ekonomicznej w  Wałbrzychu. 

Realizacja
Ryszard Fiedorowicz