Realizacja stworzona dla Swiss Dental Implants, ukazująca technologiczne możliwości najnowszego implantu Universe 2.9mm, który jest najmniejszym implantem na świecie.

Realizacja
Ryszard Fiedorowicz